Bildgebende Diagnostik

 

 

 

- direktes digitales Röntgen (stationär und mobil)

 

- Ultraschalldiagnostik

 

- Makro-Kamera

hier: Trommelfell

 

hier: Ohrmilben